Research Fellowship Program – Japonia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-08

Research Fellowship Program – Japonia

Międzynarodowa Fundacja Matsumae
Research Fellowship Program przeznaczony jest dla naukowców po doktoracie do 49 roku życia z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych.
Warunki przystąpienia do programu:
 • wniosek mogą złożyć osoby będące innej narodowości niż japońskiej,
 • przed złożeniem wniosku kandydaci muszą posiadać otrzymane zaproszenie (akceptację na przyjazd) z instytucji goszczącej w Japonii,
 • wnioskodawcy muszą posiadać stopień naukowy doktora,
 • w momencie składania wniosku kandydaci muszą być w wieku co najwyżej 49 lat,
 • kandydaci muszą cechować się odpowiednią znajomością języka angielskiego lub japońskiego,
 • do aplikowania uprawnieni są wnioskodawcy, którzy byli w Japonii jedynie w ramach pobytów krótkoterminowych (np. zwiedzanie lub wyjazd na konferencję),
 • wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach stażu stypendialnego powinny przyczynić się rozwoju kraju ojczystego.
Obszary badawcze:

Dziedziny badań, takie jak nauki przyrodnicze, inżynieria i medycyna, mają pierwszeństwo w programie.

Czas trwania stażu:

Od 3 do 6 miesięcy w okresie od kwietnia 2023 do marca 2024 roku. W formularzu zgłoszeniowym należy podać długość pobytu oraz miesiąc jego rozpoczęcia i zakończenia.

Instytucja goszcząca:

Wnioskodawcy mogą swobodnie wybrać instytucję goszczącą w Japonii (uniwersytety, krajowe instytucje badawcze lub równoważne, podmioty z sektora prywatnego) w celu prowadzenia badań. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że otrzymaliśmy list akceptacyjny od instytucji goszczącej.

Stypendium
 • miesięczny dodatek w wysokości 220 000 JPY przyznawany jest na pokrycie wydatków na działalność badawczą (w tym materiały) i koszty utrzymania w Japonii,
 • koszty przyjazdu w wysokości 120 000 JPY przewidziane jest na pokrycie części początkowych kosztów życia w Japonii,
 • zapewniany jest bilet lotniczy w obie strony w klasie ekonomicznej między najbliższym międzynarodowym lotniskiem od miejsca zamieszkania stypendysty a Tokio,
 • zapewnione jest zagraniczne ubezpieczenie podróżne obejmujące leczenie i świadczenie z tytułu śmierci.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tutaj.

50 wyświetleń