Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-17

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Marie Skłodowska-Curie Actions
Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Wniosek mogą złożyć naukowcy posiadający stopień naukowy doktora, pochodzący z różnorodnych jednostek: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa.

Każda z jednostek musi wskazać opiekuna naukowego dla zatrudnionych naukowców.

Naukowiec powinien posiadać stopień naukowy doktora nie dłużej niż 8 lat w dniu zakończeniu naboru. Do ośmioletniego doświadczenia naukowego nie wlicza się przerw w pracy naukowej oraz pracy naukowej poza Europą – w przypadku badaczy i badaczek chcących powrócić do Europy.

Dodatkowo, osoby składające wniosek muszą spełnić zasadę mobilności, tj. nie mogą wybrać jednostki goszczącej w kraju, w którym pracowali l/lub mieszkali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat przed datą zamknięcia konkursu.

W ramach programu występują dwa rodzaje grantów:

  1. Granty Europejskie (European Postdoctoral Fellowships: EF): stworzony dla naukowców, chcących poszerzać swoje działania w obrębie Europy. Mogą to być osoby zarówno z jej obszaru, jak i pochodzące z innych części świata. Stypendia mogą być realizowane na terenie krajów UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont Europa oraz mogą trwać od roku do 2 lat. Aplikować mogą naukowcy dowolnej narodowości;
  2. Granty Międzynarodowe (Global Postdoctoral Fellowships: GF): program finansuje mobilność naukowców poza obszarem Europy. Stypendium trwa od 2 do 3 lat, z czego okres pierwszych 1-2 lat będzie realizowany w jednym z niestowarzyszonych Krajów Trzecich. Następnie naukowiec zobowiązany jest do tzw. return phase, która trwa 1 rok i wiąże się z rocznym pobytem w organizacji sytuowanej w kraju należącym do UE lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Aplikować mogą obywatele Unii Europejskiej oraz jej długoterminowi rezydenci (od 5 lat wzwyż), a także obywatele krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia, koszty badań, szkoleń, konferencji i publikacji, jak również koszty zarządzania i koszty pośrednie -w formie kosztów jednostkowych, kalkulowanych na podstawie zaplanowanego czasu realizacji projektu (w miesiącach).

Wynagrodzenie naukowca (kwoty brutto z kosztami pracodawcy) / miesiąc:

  • zasadnicze: 5 080 €,
  • dodatek mobilnościowe: 600 €,
  • dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 660 €,
  • dodatek związany z długotrwałą chorobą: wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA,
  • dodatek tzw. special needs allowance (jeśli dotyczy): wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA.

Koszty instytucji / miesiąc:

  • badania, szkolenia i działania sieciowe: 1 000 €,
  • zarządzanie i koszty pośrednie: 650 €.

Składanie wniosków odbywa się poprzez portal Funding & Tenders Opportunities.

Termin zakończenia naboru: 14 września 2022 r. (17:00 czasu brukselskiego).

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

70 wyświetleń