Nagrody Naukowe „Polityki” | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-17

Nagrody Naukowe „Polityki”

Nagrody Naukowe "Polityki"
Do 8 czerwca 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych naukowców do 22. Edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Lista 15 finalistów zostanie opublikowana 14 września, a lista laureatów ogłoszona zostanie w październiku.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu u techniczne. W 2022 r. piątka najlepszych kandydatów otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 000 zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka finalistów otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 000 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 8 czerwca 2022 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do około 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

23 wyświetleń