Nanomateriały i Nanostruktury Funkcjonalne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nanomateriały i Nanostruktury Funkcjonalne

Kierunek Nanotechnologia
Specjalność Nanomateriały i Nanostruktury Funkcjonalne (I stopień)

Nanotechnologia zajmuje się tworzeniem oraz stosowaniem struktur, materiałów i urządzeń, których wielkości zbliżone są do rozmiarów pojedynczych atomów i molekuł.
 

PPMS


Absolwenci znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych i badawczych.
 

SEM STM

Szczegółowy plan i program studiów https://ftims.pg.edu.pl/programy-i-plany-studiow