Nanomateriały dla Energetyki | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nanomateriały dla Energetyki

Kierunek Nanotechnologia
Specjalność Nanomateriały dla Energetyki (II stopień)

Jednym z głównych wyzwań stojących przed człowiekiem jest zapewnienie energii niezbędnej do życia. Źródła konwencjonalne, nieodnawialne są na wyczerpaniu. Natomiast praktycznie niewyczerpywalnym źródłem energii dla człowieka pozostaje słońce. Głównym jednakże problemem, który trzeba rozwiązać  jest efektywne przetwarzanie i magazynowanie docierającej na Ziemię energii słonecznej.
 

Nano


W ramach nowej specjalności na kierunku Nanotechnologia II st. studenci zdobędą wiedzę związaną z wykorzystaniem nanomateriałów i nanostruktur w przetwarzaniu energii, przede wszystkim słonecznej, dla różnych zakresów spektralnych (zakres widzialny, podczerwień). To właśnie zastosowanie nowych technologii materiałowych, nowych materiałów organicznych i nieorganicznych, nowych efektów pozwala na znaczący wzrost efektywności konwersji energii słonecznej w elektryczną.
 

Nanomateriały dla energetyki


Specjalność została opracowana programowo we współpracy z firmami fotowoltaicznymi (XDISC, Solar Energy, Jabil) i wdrażającymi technologie fotowoltaiczne do swoich produktów (Proteh), co pozwoli studentom realizować uzupełniające proces kształcenia praktyki przemysłowe i po studiach znaleźć miejsce pracy odpowiadające kompetencjom absolwentów. 
 

Nanomateriały-dla-energetyki 2

Szczegółowy plan i program studiów https://ftims.pg.edu.pl/programy-i-plany-studiow