#INiIM | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

Rozstrzygnięcie konkursu dla stypendysty w projekcie SONATA BIS

logo
pt. „Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych” (kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG).

26 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu komisji konkursowej dokonano wyboru stypendysty w ramach projektu SONATA BIS 11 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Protokół z posiedzenia komisji wraz z nazwiskiem zwycięzcy znajduje się pod linkiem.

oprac. L. Namysł

Tagi

...potrzebuję do załogi jakąś nową twarz...

logo
W ramach obchodów jubileuszu 120-lecia Politechniki Gdańskiej 2 czerwca 2024 r. na wodach Zatoki Puckiej na łodziach klasy Puck rozegrane zostaną Regaty Rocznicowe o Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej.

WFTiMS ma prawo zgłosić do udziału w regatach dwie /2/ załogi. Każda musi liczyć 3-4 osób, w tym przynajmniej jednego /1/ studenta PG (I, II lub III stopnia). Sternik musi legitymować się minimum stopniem żeglarza jachtowego. 

Zatem, za Jerzym Porębskim: (...) Stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz /.../ rejs na całość (...)

Tagi

Knowledge Transfer – cykl wykładów RedOx (4)

logo
W imieniu międzywydziałowego koła naukowego RedOx zapraszamy do udziału w czwartym (4) z cyklu zaplanowanych na rok akademicki 2023/2024 wykładów Knowledge Transfer.  

We czwartek, 4 kwietnia 2024 r., o godz.14:15 w audytorium im. prof. O. Gzowskiego nr 3/11 w Centrum Nanotechnologii A (budynek 4), dr inż. Szymon Mania (Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny PG) poprowadzi wykład pt. Potencjał redox okiem mikrobiologa. Transfer aktywności przeciwdrobnoustrojowej do materiałów dedykowanych technologii druku 3D.

Tagi

Studenci z wizytą w NCPS SOLARIS i ACMiN

logo
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie odwiedzili na początku marca br. studenci Koła Nauki o Materiałach oraz słuchacze IV semestru kierunku nanotechnologia z WFTiMS.

Krakowskie Centrum SOLARIS działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest ośrodkiem badań prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego i kriomikroskopii elektronowej. Obecnie do synchrotronu dołączonych jest sześć linii badawczych, kolejne trzy są w fazie budowy, a dwie – na etapie koncepcyjnym. W przyszłości na hali eksperymentalnej funkcjonować ma kilkanaście linii badawczych z około dwudziestoma stanowiskami pomiarowymi.

Tagi

Staż podoktorski Gdańsk – ESRF – SOLARIS

logo
Oferta 3-letniego stażu podoktorskiego „Spicing up Ceria for Solid Oxide Fuel Cells”.

Celem realizowanego projektu jest zbadanie wpływu współdomieszkowania związków na bazie tlenku ceru (wprowadzania minimum dwóch domieszek kationowych) na aktywność elektrochemiczną tych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w tlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) i wysokotemperaturowych elektrolizerach tlenkowych (SOEC).

Tagi

Seminarium habilitacyjne

info
23 lutego 2024 r. o godz. 11:15 w Gmachu Głównym s. 121 seminarium habilitacyjne wygłosi dr inż. Marcin Łapiński.

Tytuł wystąpienia Wytwarzanie powierzchniowych jedno- i wieloskładnikowych nanostruktur metalicznych na bazie Au, Ag i Cu oraz badanie ich własności plazmonicznych.

Tagi

Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka

logo
XVIII konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda ma promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Intencje pomysłodawców nagrody syntetycznie ujął prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek KSFRNP:

(...)Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również (...) przekraczać granice swojej specjalizacji. (...) nie chodzi o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje. 

Tagi
Subskrybuj #INiIM