dr Brygida Mielewska, prof. PG

Terminy przyjęć w semestrze letnim 2023/2024: w czerwcu piątki 14.30-15.30 (do 12 lipca 2024 - potem nastąpi przerwa wakacyjna)

Wszelkie podania kierowane do Pani prodziekan ds. kształcenia prosimy wysyłać przez eDokumenty w moja.pg/ Dokumenty w formie "papierowej" nie są przyjmowane.

Umów wizytę

- Należy pamiętać, aby w notatce do rezerwacji wpisać numer albumu oraz cel wizyty.
Prosimy pamiętać, aby potwierdzić swoją rezerwację, tylko wówczas termin zostaje zablokowany.
W przypadku, gdy plany ulegną zmianie, prosimy pamiętać o odwołaniu rezerwacji, dzięki czemu będzie mógł z niej skorzystać inny student.

System umożliwia umówienie wizyty maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Możliwość rezerwacji zostaje zamknięta dwie godziny przed planowanym terminem wizyty.