Profesorowie wizytujący | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Profesorowie wizytujący

Stefan Mudry
Uniwersytet Lwowski
Okres pobytu na WFTiMS - 04.12.2017 – 15.12.2017
Tytuł wykładu: New materials
Streszczenie wykładu:
Lectures for doctorants at Gdansk University of Technology
1. Structure and physical properties of high entropy alloys.
2. Self-organization at structure formation process under nonequilibrium condition.
3. Magnetocaloric effect
4. Strongly correlated electron systems.
5.Thermal properties of solids and liquids.
6. Diffusion in multicomponent systems.
7.Icosahedral quasicrystals. Structure and physical properties.
8.Solid and liquid solutions.
9.Clusters and nanoparticles in nanotechnologies.
10. Surface properties of solids and liquids

 

Valeria Rodionova
Laboratory of Novel Magnetic Materials Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad
Okres pobytu na WFTiMS - 16.11.2017 – 01.12.2017
Tytuł wykładu: Magnetic nano- structures
Streszczenie wykładu:
1) Magnetism and Magnetic Phenomena: from policy to Gauss gun
2) Magnetic microwires: from fabrication and properties to practical applications
3) Magnetic measurements and sensing
4) Electromagnetic nano- and micro - tweezers and actuators
5) Introduction to magnetic nanoparticles: from history to practical applications

 

Darek Bogucki
Texas A&M University — Corpus Christi
Okres pobytu na WFTiMS - 15.06.2017 - 15.07.2017
Tytuł wykładu: Fizyka oceanu - o czym to jest z perspektywy widzenia fizyka
Streszczenie wykładu:
1) Rynek pracy dla fizyków i zarobki na w USA i na TAMUCC - przegląd.
2) Fale oceaniczne - relacja dyspersji. Fale nieliniowe - solitony. Fale monstrualne.
3) Fale w oceanie - fale wewnętrzne.
4) Turbulencja - mała, potężna i nadal nieodgadniona.
5) Metody statystyczne w turbulencjach.