Rozprawa doktorska

Wydział oferuje możliwości uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki fizyczne
  • matematyka
  • inżynieria materiałowa

Studia w szkole doktorskiej są bezpłatne, a w czasie ich trwania doktorant ma zapewnione stypendium.