Nanomateriały w Inżynierii, Medycynie i Kosmetologii | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nanomateriały w Inżynierii, Medycynie i Kosmetologii

Kierunek Nanotechnologia
Specjalność Nanomateriały w Inżynierii, Medycynie i Kosmetologii (I stopień)

Specjalność realizowana we współpracy z Wydziałem Mechanicznym. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie wytwarzania, oceny i rozwoju materiałów biomedycznych, kosmetyków i konstrukcji wykorzystujących nanostruktury.
 

GloveBox Netzsch


Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach i ośrodkach badawczych zajmujących się wytwarzaniem nanoproszków, nanocieczy, nanopowłok, nanowarstw oraz nowoczesnych implantów i kosmetyków.
 

NnoMagnetics XRD

Szczegółowy plan i program studiów https://ftims.pg.edu.pl/programy-i-plany-studiow