Dyrekcja i Rada Instytutu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dyrekcja i Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski

 

Zastępca Dyrektora INiIM ds. Dydaktycznych

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni

 

Rada Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Maria Gazda

kierownik Zakładu Ceramiki

dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni

kierownik Zakładu Fizyki Nanomateriałów

prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki

kierownik Zakładu Fizyki Układów Nieuporządkowanych

prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz 

kierownik Zakładu Nowych Materiałów Funkcjonalnych do Konwersji Energii

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

kierownik Zakładu Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych

dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. uczelni

kierownik Zakładu Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów

dr inż. Marek Maryański, prof. uczelni

kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego