Dyrekcja i Rada Instytutu | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dyrekcja i Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej

dr hab. Paweł Możejko, prof. PG

Gmach Główny, pokój 126e,
tel.: + 48 58 347 29 21
e-mail: pawel.mozejko@pg.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej

dr Małgorzata Franz 

Gmach Główny, pokój 109c, 
tel.: + 48 58 347 20 12
e mail: malgorzata.obarowska@pg.edu.pl

                              
Rada Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski 
  kierownik Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG 
  kierownik Zakładu Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych 
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
  kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
  kierownik Zakładu Fizyki Zderzeń Elektronowych
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
  kierownik Zakładu Fotofizyki Molekularnej
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG
  kierownik Zakładu Spektroskopii Układów Złożonych
 • dr Małgorzata Franz
  Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej