Skład WKZJK | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Skład WKZJK

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek,
  Instytut Matematyki Stosowanej, członek UK ds. ZJK - przewodniczący komisji    
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni,
  z-ca dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej - członek komisji    
 • dr inż. Małgorzata Franz,
  z-ca dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej - członek komisji    
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni,
  z-ca dyrektora Instytutu Matematyki Stosowanej - członek komisji    
 • przedstawiciel studentów    
 • przedstawiciel doktorantów    
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych