Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2023/2024

 

 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni,
  Instytut Matematyki Stosowanej, przewodnicząca UK ds. ZJK - przewodnicząca komisji    
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni,
  z-ca dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej - członek komisji    
 • dr inż. Małgorzata Franz,
  z-ca dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej - członek komisji    
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni,
  z-ca dyrektora Instytutu Matematyki Stosowanej - członek komisji    
 • przedstawiciel studentów    
 • przedstawiciel doktorantów    
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych