Pracownicy Wydziałowego Biura Współpracy Międzynarodowej:
 
Justyna Szostak
Dr inż. Justyna Szostak
Koordynator Biura
Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji
Koordynator Erasmus+ dla pracowników oraz studentów wielokrotnych kwalifikacji (podwójnych dyplomów)


Kontakt: justyna.szostak@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 20 22, Gmach Główny, pokój 109 C

Dr inż. Magdalena Chmara
Koordynator Erasmus+ dla wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów Matematyki


Kontakt: magdalena.chmara@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 17 12, Gmach B, pokój 511

Dr inż. Marcin Styborski
Koordynator Erasmus+ dla wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów Matematyki


Kontakt: marcin.styborski@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 23 28, Gmach B, pokój 610 E

Dr inż. Natalia Wójcik

Koordynator Erasmus+ dla przyjeżdżających studentów Fizyki, Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej


Kontakt: natalia.wojcik@pg.edu.pl, tel.: +48 58 348 66 06, Centrum Nanotechnologii A, pokój 4/26

Dr inż. Marta Prześniak-Welenc
Koordynator Erasmus+ dla wyjeżdżających studentów Fizyki, Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej


Kontakt: marwelen@pg.edu.pl, tel.: +48 58 348 66 06, Centrum Nanotechnologii A, pokój 4/26

Mgr Magdalena Topp

Obsługa administracyjna studentów zagranicznych


Kontakt: magtopp@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 20 06, Dziekanat Wydziału Fizyki Tech. i Mat. Stosowanej, Gmach Główny, pokój 102