Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-03

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej
Organizowany przez Fundację program wymiany do Stanów Zjednoczonych umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych, artystycznych lub studyjnych w akredytowanych uczelniach na terenie Stanów Zjednoczonych.

Program pomaga naukowcom zdobywać praktyczną wiedzę i umiejętności, które mogą z powodzeniem przywieźć z powrotem do Polski. Każdego roku nagradzanych jest około 40 stypendystów stypendiami o wartości ponad 400 000 USD. Laureaci prowadzą badania w czołowych amerykańskich uczelniach, m.in. Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Yale University, University of Chicago, Johns Hopkins University, University of Pennsylvania, University of California (Berkeley), Columbia University, University of California Los Angeles (UCLA), Duke University i Cornell University.

Rodzaje stypendiów:
  1. Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają podjęcie badań podoktoranckich w USA przez okres 3-9 miesięcy;
  2. Granty Fundacji Kościuszkowskiej – skierowane do osób posiadających tytuł zawodowy magistra. Umożliwiają prowadzenie badań w USA przez okres 3-6 miesięcy;
  3. Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla wykładowców akademickich – na prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do 10 miesięcy. Zajęcia powinny koncentrować się na polonistyce, w tym nauczaniu języka i kultury polskiej.

W przypadku któregokolwiek z powyższych grantów i stypendiów nie ma ograniczeń co do tematyki studiów/badań.

Zasady programu:
  1. udział w Programie mogą brać tylko obywatele polscy i posiadacze „Karty Polaka” na stałe mieszkający w Polsce. Polacy mieszkający poza granicami Polski NIE mogą uczestniczyć w tym Programie;
  2. w Programie nie mogą wziąć udziału osoby posiadające podwójne obywatelstwo oraz osoby posiadające status stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych (zielona karta);
  3. wnioskodawcy muszą posiadać tytuł zawodowy magistra przed przystąpieniem do Programu. Preferowane są osoby będące doktorantami lub posiadające już stopień naukowy doktora;
  4. kandydaci muszą przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce lub przyjęciu na studia doktoranckie wydane przez polską instytucję akademicką;
  5. wnioskodawcy muszą cechować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego będzie oceniana podczas rozmów kwalifikacyjnych w Warszawie;
  6. wnioskodawcy muszą spełniać przesłanki kwalifikowania się do wizy J-1 na wymianę do USA.
Finansowanie:

Miesięczna kwota stypendium wynosi zwykle około 4 000 USD miesięcznie, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania/zakwaterowania. Wysokość stypendium może być zależna od długości i miejsca pobytu. Stypendium nie może zostać wypłacone przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

17 wyświetleń