Nabór do 5 edycji programu Bekker NAWA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-28

Nabór do 5 edycji programu Bekker NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Program Bekker NAWA stwarza doktorantom i naukowcom z polskich instytucji akademickich i naukowych możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi. W ramach edycji 2018 – 2021, beneficjenci realizowali/realizują swoje projekty w najlepszych ośrodkach na świecie, plasujących się na najwyższych lokatach w renomowanych rankingach. Wskazać tu można choćby na: California-Berkeley, California Institute of Technology, Cambridge, Columbia, Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Oxford, Princeton, Stanford oraz University of Chicago.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  2. pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;
  3. odbyciu stażu podoktorskiego;
  4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Beneficjenci, poza stypendium, mają możliwość otrzymania również dodatku mobilnościowego oraz dodatku na członków rodziny, jeśli będzie ona uczestniczyła w wyjeździe stypendialnym.

Stypendyści i stypendystki programu Bekker NAWA badają kosmos, literaturę, pracują nad terapiami pozwalającymi pokonać choroby, odkrywają innowacyjne materiały. Publikują w renomowanych czasopismach i zdobywają prestiżowe wyróżnienia takie, jak ERC Starting Grants.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu trwa od 17 marca do 10 maja 2022 roku, godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie.

29 wyświetleń