#Aktualność-główna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Seminarium Wydziału FTiMS - 3 grudnia

Seminarium Wydziału FTiMS
3 grudnia (piątek) o godz. 11.15 w sali 121 GG dr Paweł Dłotko, kierownik Centrum Dioskuri Instytutu Matematyki PAN, wygłosi wykład p.t. "Data, their shape and relations -- why can we gain by understanding it?”
Abstract:
The concept of shape is often very fundamental. While common shapes can be very well understood by our brains, some of their basic mathematical descriptors have been proposed only recently. In this talk I will provide an intuitive introduction to topological data analysis - a field providing quantitative and qualitative descriptors of a shape of data of various dimensions.

Staże w USA dla studentów nauk biologicznych

Staże w USA
Trwa nabór wniosków do programu BioLab 2022-2023. To program umożliwiający odbycie rocznego staży dla studentów nauk biologicznych (biologia, biotechnologia, chemia, fizyka itp.) w Stanach Zjednoczonych.

Program BioLAB 2022-2023umożliwia odbycie rocznego stażu dla studentów nauk biologicznych w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

1. University of Virginia,

2. The University of Chicago,

Diament domieszkowany borem jako materiał elektrodowy czujników elektrochemicznych –  wyzwania i możliwości

JR
25 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem MS Teams zapraszamy do wysłuchania pierwszego seminarium Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, które przygotował i wygłosi dr hab. inż. Jacek Ryl z Zakładu Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów  

Diament domieszkowany borem (BDD) jest fascynującym, lecz złożonym materiałem. Cienkie warstwy BDD cechuje potencjał aplikacyjny jako materiał elektrodowy biosensorów, elektrolizerów czy magazynów energii. Unikalne właściwości tego materiału zależą w szczególności od warunków syntezy, osadzania z fazy gazowej. Zrozumienie roli czynników, które w niejednoznaczny sposób współdecydują o właściwościach BDD, stanowi istotne wyzwanie. Należą do nich m.in.

Natalia Tańska, dokt. IFiIS, Elektrony kontra cząsteczki: o ewolucji astrochemicznej

Młodzi dla Fahrenheita
17 listopada 2021 roku, doktorantka Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej mgr inż. Natalia Tańska wygłosi odczyt zatytułowany „Elektrony kontra cząsteczki: o ewolucji astrochemicznej” na konferencji popularno-naukowej „Młodzi dla Fahrenheita” organizowanej przez Towarzystwo Dom Uphagena.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie 

https://www.facebook.com/towarzystwo.domuphagena/

Transmisja online odbędzie się na platformie Zoom Meeting https://zoom.us/j/93429057270?pwd=MXpiOHpXbmttVGFka0VpcXdIcXZqdz09 

List otwarty Zebrania Delegatów PTF do Ministra Edukacji i Nauki

List otwarty
Szanowni Państwo, Zgodnie z uchwałą wrześniowego Zjazdu Delegatów, przygotowaliśmy i złożyliśmy u Ministra Edukacji i Nauki list w sprawie sytuacji związanej z nauczaniem fizyki w polskich szkołach.
 
Pozdrawiam
Aneta Drabińska
Przewodnicząca oddziału warszawskiego PTF

Polonium Network zaprasza na Career Café

Career Café
Polonium Network serdecznie zaprasza na bezpłatną serię spotkań Polonium Network Career Café, które będą mieć charakter interaktywnych dyskusji i warsztatów. Pierwsze spotkanie pod hasłem „Studia doktoranckie za granicą” odbędzie się online w języku polskim.

Data: 9 listopada 2021,  wtorek

Godzina: 6 pm CEST

Link do rejestracji: https://poloniumfoundation.typeform.com/to/zx7FX8s5

VI edycja budżetu obywatelskiego PG – zgłaszanie projektów

Budżet Obywatelski
Strefa wypoczynku, elektrownia fotowoltaiczna, pokój do d-learningu, ogród zimowy/kawiarenka – to projekty pracownicze i studenckie, które są właśnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021. Kolejne propozycje, w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, można zgłaszać do 5 listopada do godz. 12.00. Twój pomysł, twój głos – korzyść dla wszystkich!

W ramach kolejnej, szóstej już edycji BO PG, pracownicy, doktoranci i studenci do 5 listopada mogą zgłaszać propozycje swoich projektów. Na ich realizację, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczono łącznie pół miliona złotych, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – na projekty studenckie.

Seminarium klubu AI Bay oraz DIH4.AI - 28.10.2021.

Al Bay
AI Bay i DIH4.AI serdecznie zapraszają 28.10.2021 na seminarium z cyklem wykładów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w radiologi jak również zagadnieniu continual semi-supervised learning (CSSL). Seminarium będzie zorganizowane zdalnie i prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim.
17.30-17.55: Weronika Hryniewska, Tworzysz rozwiązania sztucznej inteligencji dla radiologów? Nie popełniaj tych błędów, Politechnika Warszawska
 
18.00-18.25: dr Anna Supernat, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do precyzyjnej diagnostyki nowotworów w oparciu o materiał pochodzący z płynnej biopsji, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
18.30-18.55: Ajmal Shahbaz PhD, Continual semi superv
Subskrybuj #Aktualność-główna