Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego – Tajwan | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-14

Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego – Tajwan

Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego
Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego wspomagają mobilność akademicką pomiędzy regionem V4 a Tajwanem, zapewniając wsparcie finansowe doktorantom oraz naukowcom ze stopniem doktora, będącymi obywatelami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), w celu studiowania/prowadzenia badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego w Tajwanie.

Stypendia Wyszehradzkie oferują finansowanie dla doktorantów (naukowców na wczesnym etapie kariery) oraz badaczy po doktoracie w celu studiowania/prowadzenia badań w Tajwanie.

Warunki stypendium:
  • o stypendium ubiegać się mogą doktoranci (naukowcy na wczesnym etapie kariery naukowej), jak i doświadczeni naukowcy,
  • tematyka badawcza może obejmuje: nanotechnologię, przemysł elektrotechniczny, biotechnologię, informatykę, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne i inne,
  • okres trwania stypendium wynosić może od 1 do 10 miesięcy,
  • wysokość wsparcia finansowego wynosi 1 000 € miesięcznie dla każdego stypendysty + dodatkowe 1 000 € w formie jednorazowego dodatku wyjazdowego (czesne i inne koszty związane z badaniami pokrywa strona tajwańska).
Sposób aplikowania:
  • wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu My Visegrad w okresie między 1 sierpnia – 30 września 2022 roku do godziny 12:00 CET,
  • wniosek musi zawierać następujące załączniku w języku angielskim:
  1. skan dyplomu uzyskanego z uczelni wraz z transkrypcją,
  2. skan potwierdzenia przyjęcia na studia doktoranckie wydane przez obecną uczelnią (dokument powinien być sporządzony na papierze firmowym uczelni i potwierdzony – tj. opieczętowany i podpisany – przez obecną uczelnię,
  3. zeskanowany list akceptacyjny lub inny równoważny dokument (np. zaproszenie z instytucji goszczącej) zawierający szczegółowy plan pracy w okresie trwania studiów/badań,
  4. skany dwóch listów polecających, z których jeden powinien być wystawiony przez promotora (w przypadku studiów doktoranckich) i zawierać zgodę na proponowany pobyt badawczy za granicą.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

14 wyświetleń