ERC Synergy Grant | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-25

ERC Synergy Grant

Flaga Unii Europejskiej
Jesteś naukowcem chcącym zająć się ambitnym problemem badawczym wspólnie ze swoim naukowym zespołem? ERC Synergy Grant może być właśnie dla Ciebie.
Kto może złożyć wniosek?

Grupa naukowców składająca licząca od dwóch do maksymalnie czterech badaczy, z których jeden będzie wyznaczony jako kierownik całej grupy. Zespół będzie pracował razem, a każdy jego członek będzie wnosił różne umiejętności i zasoby do rozwiązywania ambitnych problemów badawczych.

Wnioski będą oceniane wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości naukowej, która w przypadku tego grantu nabiera dodatkowego znaczenia w kwestii efektu synergicznego.

Jakiego obszaru badań mogą dotyczyć wnioski?

Wnioski mogą obejmować dowolną tematykę badań. Granty ERC opierają się na zasadzie tzw. „bottom-up”, a więc nie posiadają z góry narzuconej tematyki badawczej. W przypadku grantów ERC Synergy Grant we wnioskach należy wykazać, że proponowany problem badawczy nie może być rozwiązany przez pojedynczego badacza pracującego samodzielnie.

Lokalizacja

Badania muszą być prowadzone przez wszystkich członków zespołu badawczego w publicznej lub prywatnej instytucji goszczącej. Może to być instytucja, w której wnioskodawca jest zatrudniona lub jakakolwiek inna mająca siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub krajem stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Finansowanie

Finansowanie w ramach ERC Synergy Grants może wynieść maksymalnie 10 mln € na okres 6 lat (dla projektów o krótszym czasie trwania finansowanie będzie proporcjonalnie niższe). We wniosku można wnioskować do dodatkowe 4 mln € w celu pokrycia kosztów:

  • rozpoczęcia pracy członków zespołu przenoszących się z innego kraju UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa,
  • zakupu głównego sprzętu badawczego,
  • uzyskania dostępu do dużych obiektów badawczych.

Granty ERC mogą pokryć do 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich plus 25% całkowitych kwalifikowalnych kosztów pośrednich.

Nabór wniosków prowadzony jest poprzez portal Funding&tender opportunities. Termin składania wniosków – 8 listopada 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

14 wyświetleń