ERC Starting Grant | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-14

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant
Jesteś utalentowanym naukowcem rozpoczynającym karierę, który wykonał już znakomitą pracę naukową, jest gotowy do samodzielnej pracy i wykazuje potencjał do pełnienia funkcji lidera badań? ERC Starting Grant może być właśnie dla Ciebie!
Kto może aplikować?

Naukowcy dowolnej narodowości posiadający 2-7 letnie doświadczenie naukowe liczone od momentu ukończenia studiów doktoranckich (w pewnych okolicznościach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu), posiadający bardzo obiecujący dorobek naukowy i wykazujący się doskonałością naukową.

Kryteria kwalifikowalności do grantu
  • Wnioski mogą obejmować dowolną dziedzinę badań naukowych. Granty Europejskiej Komisji ds. Badań Naukowych (ERC) opierają się na tzw. „oddolnej” zasadzie aplikowania, tzn. nie mają z góry określonej tematyki badawczej,
  • Badania naukowe muszą zostać przeprowadzone w publicznej lub prywatnej instytucji/organizacji badawczej (ośrodek goszczący). Może to być instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa,
  • Wnioski o dofinansowanie muszą być składane przez jednego kierownika projektu (PI) we współpracy i w imieniu wybranej instytucji goszczącej. Granty są przyznawane z wyraźnym zobowiązaniem, że instytucja goszcząca zapewni, na okres trwania projektu, odpowiednie warunki niezależnemu kierownikowi projektu do kierowania badaniami i zarządzania przyznanym dofinansowaniem,
  • Granty ERC wspierają projekty realizowane przez indywidualnego badacza, który może zatrudnić jako członków swojego zespołu naukowców dowolnej narodowości.
Okres realizacji i finansowanie

Wysokość grantu może wynosić do 1,5 miliona euro na okres 5 lat (w przypadku projektów o krótszym okresie realizacji wysokość dofinansowania jest proporcjonalnie pomniejszona). Granty ERC mogą pokrywać do 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, jak i 25% całkowitych kwalifikowalnych kosztów pośrednich.

Jak aplikować?

Wniosek należy złożyć przez portal Funding & tenders opportunities. Termin składania wniosków – 25 października 2022 roku.

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

26 wyświetleń