Program stypendialny Harvard Radcliffe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-14

Program stypendialny Harvard Radcliffe

Harvard Radcliffe Institute
Stypendyści Radcliffe to wyjątkowi naukowcy, pisarze, uczeni, intelektualiści, praktycy i artyści, których praca zmienia zarówno ich dziedziny zawodowe, jak i cały świat.

Program stypendialny Radcliffe przyznaje 50 stypendiów w każdym roku akademickim. Wnioskodawcy mogą składać wnioski indywidualnie lub w grupie od dwóch do trzech osób pracujących nad tym samym projektem. Poszukiwana jest różnorodność w wielu wymiarach, w tym dyscypliny, etapu kariery, rasy i pochodzenia etnicznego, kraju pochodzenia, perspektywy ideologicznej.

Kandydaci z kierunków ścisłych, technicznych i matematycznych muszą:

  • posiadać stopień doktora w zakresie proponowanego projektu uzyskany na co najmniej dwa lata przed powołaniem na stypendystę (grudzień 2021 na rok stypendialny 2023-24),
  • posiadać w dorobku co najmniej pięć artykułów w recenzowanych czasopismach.

Osoby, które w momencie składania wniosku są na studiach doktoranckich lub magisterskich, nie mogą się ubiegać o stypendium.

Byli stypendyści Harvard Radcliffe (od 1999 r.) nie kwalifikują się do składania wniosków.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest tutaj.

31 wyświetleń