Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją – PHC Polonium | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-08

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją – PHC Polonium

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu polskich naukowców w kraju partnera.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i  partnerów z Francji.

Warunki udziału w programie:
 • finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł;
 • wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji;
 • wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji;
 • koordynatorem w  Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę;
 • członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w  jego jednostce lub w innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego;
 • członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w  prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski;
 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.
Okres realizacji projektu:

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2024 r.

Koszty:

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN (kwota ta może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy).

Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 1. koszty podróży naukowców polskich do Francji – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN,
 2. koszty pobytu naukowców polskich we Francji:
 • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie,
 • w przypadku dłuższych pobytów - 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.
Nabór wniosków:

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 roku do godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Szczegóły dostępne są tutaj.

14 wyświetleń