„Freedom starts with your mind” – Program grantowy dla naukowców z Ukrainy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-08

„Freedom starts with your mind” – Program grantowy dla naukowców z Ukrainy

"Freedom starts with your mind" - Granty Fundacji Kościuszkowskiej
Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie.

Program ma na celu wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekt naukowy opisany w zgłoszeniu do grantu powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą.

Jednorazowy grant w wysokości 10 000 PLN zostaje przyznany na podstawie zgłoszenia do programu w postaci formularza, który zawiera:

  • załączone CV kandydata,
  • opis naukowej działalności kandydata,
  • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce,
  • skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów w trybie ciągłym.

Informacja jest dostępna na stronie internetowej Fundacji Kościuszkowskiej.

Więcej informacji można uzyskać pisząc e-mail na adres warsaw@thekf.org.

28 wyświetleń