NCN dla Ukrainy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-28

NCN dla Ukrainy

NCN dla Ukrainy

Miło nam poinformować, że NCN udostępniło nową możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy na okres do 1 roku. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie umowy i nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych.

W projektach można zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu NCN z 18.03.2022 dostępnym na stronie:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-18-wsparcie-badaczy-z-Ukrainy
oraz w piśmie przesłanym bezpośrednio do jednostek:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf.

Konkretne oferty pracy w projektach NCN na naszym Wydziale:

Prosimy o zgłaszanie informacji o ofertach do umieszczenia na powyższej liście do p. Pauliny Staniszewskiej.

Oferty pracy dla naukowców z Ukrainy można też zgłaszać na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/oferty-pracy-ukraina

Inne informacje na temat wsparcia NCN dla Ukrainy: https://ncn.gov.pl/dla-ukrainy

28 wyświetleń