Studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Data dodania: 2022-05-24

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy

Oferta edukacyjna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą edukacyjną studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych raz kursów dokształcających.

Studia I i II stopnia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej prowadzi studia stacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach:

oraz na kierunkach międzywydziałowych:

Studia na Wydziale FTIMS umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych oraz ze światowej klasy laboratoriów. Studenci biorą udział w wielu projektach naukowych, również międzynarodowych. Już studenci studiów I stopnia są zachęcani do pracy naukowej, nie tylko w ramach prac dyplomowych, ale również indywidualnych projektów badawczych. Dzięki temu studenci WFTiMS otrzymują tak prestiżowe wyróżnienia, jak stypendia ministra czy Diamentowy Grant.

Studia Podyplomowe

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych studiów podyplomowych na kierunkach:

Rekrutacja odbędzie się za pomocą systemu eRekrutacja na stronie http://rekrutacja.pg.edu.pl

Ze szczegółowym programem oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się pod linkiem: https://ftims.pg.edu.pl/studenci/studia-podyplomowe

Kursy przygotowujące do matury - stacjonarne

Kursy przygotowują do matury w zakresie rozszerzonym, prowadzone są w wymiarze łącznym po 78 godzin zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu, w tym na kursie z fizyki 6 godzin lekcyjnych poświęconych jest eksperymentom fizycznym. Prowadzone zajęcia odbywają się w soboty, po 3 godziny lekcyjne, przez 26 tygodni: fizyka w godzinach 9:15 – 12:00, matematyka 12:15 – 15:00. Początek kursu - 24 września 2022. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://ftims.pg.edu.pl/kursdomatury

Formularz zgłoszeniowy

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki przygotowujące do studiów - online

Tegoroczny kurs odbywa się w Trybie Zdalnym na platformie eNauczanie Politechniki Gdańskiej.

Kurs adresowany jest do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Zapraszamy do udziału uczniów chcących bezproblemowo rozpocząć naukę na studiach. Wcześniejsze rozpoczęcie powtórki z programu obowiązującego na maturze z matematyki i fizyki wyrówna różnice programowe i umożliwi lepsze usystematyzowanie materiału. Kurs opracowano w oparciu o wymogi programowe poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Dzięki uczestnictwu w naszym Kursie:

  • powtórzysz, poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę z matematyki i fizyki,
  • nabędziesz umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań,
  • zapoznasz się z atmosferą na naszej uczelni,
  • zyskasz pewność, że decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia jest najlepsza.

Celem Kursu Wyrównawczego z matematyki i fizyki jest kompleksowe przygotowanie studentów przyjętych na pierwszy rok studiów, aby bez stresów i problemów rozpoczęli oni naukę na studiach.

Szczegółowe informacje: https://ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze/strona-glowna

125 wyświetleń