Fizyka dla nauczycieli | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Fizyka dla nauczycieli

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1450) z późn. zm. (pdf, 1.48MB)

 

Data rozpoczęcia kolejnej edycji: 12 października 2024 r.
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin + 90 godzin praktyki przedmiotowej
Opłaty: 2500 zł / semestr;   7500zł / całość studiów

Informacje:
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl

 

Program studiów: Fizyka dla nauczycieli

Obowiązuje dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2022/2023

Lp. Nazwa zajęć Forma
zaliczenia
Liczba godzin Liczba
punktów
ECTS
      w ć l s razem  
1 Podstawy matematyczne zaliczenie 15 15     30 4
2 Wybrane doświadczenia z fizyki zaliczenie (zadanie)     30   30 5
3 Mechanika egzamin 30 25     55 7
4 Elektryczność i magnetyzm egzamin  30 25     55 7
5 Zjawiska falowe egzamin 15 15     30 5
6 Dydaktyka nauczania fizyki zaliczenie (p/p/p) 20 10     30 5
7 Elementy astronomii zaliczenie 10 5     15 2
8 Termodynamika zaliczenie 10 5     15 2
9 Fizyka atomowo molekularna zaliczenie 10 5     15 2
10 Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny zaliczenie (p/p) 20 10     30 5
11 Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego zaliczenie (p/p) 10 20     30 5
12 Seminarium dyplomowe zaliczenie (p/p/p)       15 15 5
13 Praktyka przedmiotowa           90 6
    Łącznie 440 90

Objaśnienia:
w - wykład, ć - ćwiczenia, l - laboratorium, s - seminarium
p/p - projekt/praca zaliczeniowa
p/p/p - projekt/praca zaliczeniowa/prezentacja