Bieżące informacje | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Bieżące informacje

 • 2021-10-23

  Wizyty w dziekanacie

  Informujemy, że osobiste wizyty w dziekanacie są możliwe w soboty, podczas zajazdów w godzinach 08:15-11:00. Istnieje również możliwość wizyt w dni powszednie, w tym przypadku należy zarezerwować termin poprzez system „nakiedy”. Link do rezerwacji: https://ftims.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/umow-wizyte

 • 2021-09-23

  Dostęp do systemu Moja.pg

  Szanowni Państwo informujemy, że już wkrótce będą mieli Państwo dostęp do naszego systemu informatycznego. Instrukcja dla słuchacza: https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=27066856

 • 2021-06-08

  Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe w r. ak. 2021/2022

  Z przyjemnością informujemy, że zostanie rozpoczęta rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 14.06.2021 o godzinie 10:00 i odbędzie się za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://ftims.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-ftims/kwestionariusz-osobowy. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia 17.09.2021 do...

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (30.06.2020)

Wystawiane i gotowe do odbioru w ciągu 30 dni od otrzymania przez słuchacza ostatniego wpisu do karty egzaminacyjnej.  Słuchacz zostaje poinformowany e-mailem, gdy świadectwo jest gotowe do odbioru.
Warunkiem odebrania świadectwa jest uiszczenie wszystkich opłat związanych ze studiami, w tym opłacenie świadectwa w kwocie 30zł na ten sam numer konta co pozostałe opłaty.
Dziekanat przypomina, że:
- Każdy słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać tylko 1 egzemplarz świadectwa ukończenia studiów. Istnieje możliwość dodatkowo wystawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów w języku angielskim.
- Aby otrzymać zaświadczenie w języku angielskim, należy najpóźniej podczas ostatniego zjazdu kończącego studia podyplomowe, złożyć w dziekanacie lub przesłać e-mailem pisemne podanie o wystawienie takiego zaświadczenia.
Podstawa prawna:  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018, poz. 1791)

Godziny przyjęć dziekanatu

Podczas zajazdów studiów podyplomowych: 8:45-11:00 pokój 102 Gmach Główny

Karty wjazdu na teren PG dla słuchaczy studiów podyplomowych

- karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września)
- karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę
Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu działu ochrony mienia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz dodatkowo w soboty: 7.10, 14.10 i 21.10 w godz. 8.00-14.00

Koszt zakupu karty

W przypadku wykupu karty po raz pierwszy - 80 złotych
W przypadku aktualizacji karty - 50 złotych
Karty upoważniają do wjazdu na cały teren kampusu.
Regulamin dostępny na stronie: https://pg.edu.pl/documents/10766/240366/Regulamin%20kart.pdf

 

Kontakt

W celu umówienia wizyty w dziekanacie prosimy skontaktować się wcześniej telefonicznie
tel.: +48 58 347 20 06
lub mailowo
e-mail: dziekanat.wftims@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska,
Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej

80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12,
Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel.: +48 58 347 20 06
       +48 58 348 60 82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl