Uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

   

  Uchwały w sprawie wyróżnienia rozpraw doktorskich

  Uchwały w sprawie powołania komisji habilitacyjnych 

   

  Uchwały w sprawie powołania komisji doktorskiej
   
  Uchwały w sprawie powołania recenzentów w przewodach doktorskich
  Uchwały w sprawie powołania promotora w postępowaniach doktorskich