Uchwała Senatu PG nr 399/2023/XXV z 20 września 2023 r. (pdf, 307.81kB)

r. |

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała Senatu PG nr 414/2023/XXV z 22 listopada 2023 r. (pdf, 205.99kB)

w sprawie: zmiany Uchwały Senatu PG nr 399/2023/XXV z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Postępowania doktorskie

Uchwała Rady Dziedziny Naukowej Nauki Ścisłe nr 22/2023 z dn. 15.09.2023 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania wyróżnień rozprawom doktorskim w dyscyplinach nauki fizyczne i matematyka (pdf, 47.00kB)
Zarządzenie Rektora PG nr 30/2022 (pdf, 971.31kB)

w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. (pdf, 301.08kB)
Tryb eksternistyczny (pdf, 311.19kB) (Regulamin weryfikacji efektów uczenia się 8 poziomu PRK, (pdf, 417.20kB) Formularz weryfikacyjny dla efektów uczenia się, (docx, 37.36kB) Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się) (pdf, 344.27kB)

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2020 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach doktorskich – doktoranci dyscypliny Fizyka bez otwartego przewodu przed 30.04.2019 (pdf, 189.77kB)
Zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinach nauki fizyczne i matematyka dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej (docx, 16.40kB)

 

Postępowania habilitacyjne

Komisja do spraw postępowań habilitacyjnych - dyscyplina nauki fizyczne (docx, 15.25kB)

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2020 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów umów dotyczących przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej.

Nostryfikacja stopni naukowych nadanych za granicą

Procedura postępowania w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą prowadzona przez Radę dziedziny naukowej Nauki ścisłe przy Politechnice Gdańskiej (pdf, 414.88kB) (Skład komisji ds nostryfikacji stopni naukowych) (pdf, 81.52kB)