Rozprawy doktorskie dopuszczone do obrony na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2019 r.

Imię i nazwisko Rozprawa doktorska Streszczenie Recenzje Metryczka
Adrian Myszkowski Rozwinięcia okresowe niezmienników topologicznych iteracji w teorii punktów okresowych odwzorowań gładkich (pdf, 890.05kB)

 

ogłoszenie o obronie (pdf, 327.04kB)

 

Streszczenie rozprawy (pdf, 752.70kB) Recenzja 1 (pdf, 1.66MB) Recenzja 2 (pdf, 2.54MB) Recenzja 3 (pdf, 1.90MB)

 

 

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska

Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Czas wytworzenia informacji:    .2019

Wprowadził informację:  (wpisać osobę) – Biuro Wydziału FTiMS

Czas udostępnienia informacji:    .2019 

 


Zgodnie z przepisami prawa, aktualnie informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wyświetlane są w Biuletynie Informacji Publicznej PG (BIP).

Przejdź do strony w BIP - dyscyplina: matematyka  

Przejdź do strony w BIP - dyscyplina: nauki fizyczne