Zakład Fizyki Nanomateriałów | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Fizyki Nanomateriałów

Zakłady Naukowe

Zakład Fizyki Nanomateriałów

Zajmujemy się wytwarzaniem oraz kompleksowymi badaniami struktury i właściwości fizycznych nanomateriałów.

Badania prowadzone są w obszarach:

  • cienkich warstw tlenków metali, wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego, zol-żelową oraz ALD;
  • szkieł i szkło-ceramik o zmodyfikowanych właściwościach, wzbogaconych nanokryształami lub nanoczastkąmi metali;
  • platform plazmonicznych na bazie nanostruktur metali i ich stopów, wytwarzanych metodą odwilżania cienkich warstw metalicznych;
  • integracji nanostruktur plazmoniczych i materiałów aktywnych optycznie;
  • nano- oraz mikrometrycznych tekstur spinowych w cienkich warstwach oraz makroskopowych materiałach magnetycznych.