#Studenci | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności działu Studenci

Stypendia dla studentów w programach Actinium i Radon

Actinum
1000 zł dodatkowego wsparcia finansowego w ramach stypendiów mogą uzyskać studenci, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni. Trwa nabór do II edycji 

Program Actinium Supporting Most Talented Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Nabór wniosków będzie trwał od 15.10-15.11.2021 r. 

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

monety

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

Tagi
Subskrybuj #Studenci