Ważne informacje | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Ważne informacje

Drodzy Dyplomanci!
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Dziekan Wydziału FTiMS rekomenduje zdalną formę egzaminu dyplomowego.  Informujemy, że w przypadku trudności technicznych czy logistycznych obrony zdalne mogą być przeprowadzane w pomieszczeniach Wydziału - udostępniamy komputer, kamerę i mikrofon oraz ciszę i spokój!
Prosimy o zgłoszenie informacji o chęci skorzystania z tego z min jednodniowym wyprzedzeniem do dziekanatu WFTiMS.
 
 

Ważne informacje, procedura składania pracy dyplomowej

 

Instrukcja antyplagiatowa

Przebieg egzaminu dyplomowego:

  • krótka prezentacja tez pracy dyplomowej przez studenta (10 min)
  • pytanie pierwsze dotyczące pracy dyplomowej zadaje recenzent
  • pytanie drugie i trzecie (po jednym z koszyka pytań ogólnych dla kierunku oraz dla specjalności) jest uzgodnione przez członków komisji przed wejściem studenta na egzamin i zostanie zadane przez przewodniczącego komisji