Procedura udostępniania oprogramowania SAS dla studentów i pracowników WFTiMS PG.

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania SAS, należy:

  • Pobrać i wydrukować dwustronnie „Załącznik 2a” (2 egzemplarze);
  • Wypełnić 2 egzemplarze pobranego załącznika (przykładowy wzór wypełnienia);
  • Uzyskać w Dziekanacie „Zaświadczenie ogólne” (dotyczy tylko studentów);
  • 2 egzemplarze „Załącznika 2a” i „Zaświadczenie ogólne” złożyć osobiście do Zespołu Obsługi Informatycznej Wydziału (pokój 11 GG w godzinach 8:00 – 15:00);
  • Pracownik Zespołu Obsługi Informatycznej Wydziału przydzieli dostęp do zasobów z wersją instalacyjną oprogramowania SAS (katalogu „sas-repos” na serwerze „olimp”).

Po uzyskaniu dostępu do wersji instalacyjnej oprogramowania SAS można pobrać to oprogramowanie z serwera (np. programem „WinSCP”) i zainstalować na swoim komputerze.

Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS EnterpriseGuide:
SAS 9.4 - Instalacja SAS Foundation oraz SAS Enterprise Guide


Prezentacja o firmie SAS Institute 
Treść umowy (rok 2017)
Ramowa umowa licencyjna
Zatwierdzony projekt certyfikatu 


Ścieżka SAS

ścieżka SAS