Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-03

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

studneci
Serdecznie witamy na naszym Wydziale Kandydatów przyjętych na I rok studiów. Ponieżej przedstawiamy przydatne informacje.

Obsługa administracyjna studentów w Dziekanacie

Informacje dotyczące obsługi studentów znajdują się na stronie https://ftims.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/kontakt

Umówić wizytę można poprzez system "nakiedy" https://ftims.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/umow-wizyte

Większość spraw formalnych można także załatwić na podstawie elektronicznego wniosku w eDokumentach. Instrukcja: https://support.pg.edu.pl/display/HPPG/eDokumenty

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.pg.edu.pl).

Wszelkie podania kierowane do Pani prodziekan ds. kształcenia prosimy wysyłać na adresy mailowe pracowników Dziekanatu odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów (kontakt) lub przez eDokumenty w moja.pg

Organizacja roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego znajduje się na stronie https://pg.edu.pl/studenci/studia/kalendarz-roku-akademickiego.

Opłata za legitymację studencką

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student → Dokumenty → Złóż wniosek → Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

Zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego:

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
  • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do 1 października 2022r. (legitymacja zostanie wówczas wydana w późniejszym terminie).

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty. Dokładne instrukcje w tej sprawie otrzymają Państwo na email, którego adres został przez Państwa podany podczas rekrutacji. Jeśli email nie dotrze do 5 sierpnia 2022 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://zgloszenia.pg.edu.pl/ (Zgłoszenia IT → Problemy z mailem powitalnym).

Od 3 października 2022 legitymacje będą wydawane tylko tym studentom, którzy złożyli wniosek i opłacili fakturę oraz podpisali umowę i ślubowanie na swoim koncie w Moja PG.

Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl w zakładce Studenci → Studia → Regulaminy.

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczone są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce Studenci → Studia → Opłaty za usługi edukacyjne.

Kursy obowiązkowe

Kursy obowiązkowe znajdujące się na stronie https://pg.edu.pl/enauczanie/studenci/kursy-obowiazkowe należy zaliczyć do 31 października 2022 r.

Media społecznościowe

https://www.facebook.com/WFTiMSPG/

Zachęcamy do polubienia naszego oficjalnego profilu, aby być na bieżąco z tym co się dzieje na naszym Wydziale :)

 

Samodzielnik Pierwszaka

907 wyświetleń