Kontakt | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Kontakt

Dziekanat

pok.102 Gmach Główny
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12

 
Godziny przyjęć - po wcześniejszym umówieniu się

10:00-13:00 - poniedziałek
08:00-11:00 - wtorek
środa  - nieczynne
10:00-13:00 - czwartek
10:00-13:00 - piątek

W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia w połączeniu telefonicznym z pracownikami Dziekanatu.

  • Na wizyty należy umawiać przez system na kiedy: https://ftims.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/umow-wizyte
  • Prosimy o punktualne przychodzenie na umówiony termin w dziekanacie
  • Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte
  • Wszelkie podania, wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą gotowych szablonów w eDokumrntów w moja.pg. (moja.pg.edu.pl->->Dokumenty->eDokumenty)

Zgodnie z §9 punkt 1. podpunkt 6 i 7 "Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej" student jest zobowiązany:
- zapoznawać się z zarządzeniami i informacjami ogłaszanymi na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz z informacjami wysyłanymi na adres studenckiego uczelnianego konta pocztowego i indywidualnego konta studenta w systemie Moja PG w ciągu 7 dni od daty otrzymania
- we wszystkich sprawach dotyczących jego studiów w korespondencji elektronicznej posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym

 

Kontakt

tel.: +48 58 347 20 06
e-mail: dziekanat.wftims@pg.edu.pl

mgr inż. Irena Datta

tel.: +48 58 348 60 82
       +48 58 347 20 06
email: iredatta@pg.edu.pl

mgr Paulina Staniszewska

tel.: +48 58 348 65 51
       +48 58 347 20 06
email: paulina.staniszewska@pg.edu.pl

mgr Magdalena Topp

tel.: +48 58 348 65 53
       +48 58 347 20 06
email: magtopp@pg.edu.pl

mgr Julia Wojanowska

tel.: +48 58 348 65 52
       +48 58 347 20 06
email: julwojan@pg.edu.pl