Dokumenty KPA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Dokumenty KPA

Informujemy, że w związku z zarządzeniem Rektora PG nr 39/2023 z 1 września 2023 r., od 1 października 2023 r. w postępowaniach administracyjnych dotyczących skreślania z listy studentów, do wnoszenia i doręczania pism używamy wyłącznie uczelnianego systemu Moja PG – moduł Dokumenty KPA.
 
W związku z powyższym, dokumenty dotyczące procesu skreślania z listy studentów, w tym m.in. oświadczenie o rezygnacji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostaną złożone po 01.10.2023 r. w wersji papierowej, pozostaną bez rozpoznania.
 
Składanie wniosku KPA przez studenta np: odnosząc się do procedury skreślenia z listy studentów - instrukcja