Numeryczne modele pogody – meteorologia XXI wieku - seminarium | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Data dodania: 2021-05-28

Numeryczne modele pogody – meteorologia XXI wieku - seminarium

chmury, pogoda
28 maja (piątek) o godz. 11.15  w ramach Seminarium Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej prof. dr hab. inż.  Mariusz Figurski, dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW, dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW, dr inż. Marta Gruszczyńska oraz mgr Bogdan Bochenek wygłoszą wykład "Numeryczne modele pogody – meteorologia XXI wieku". Wykład odbędzie się w formie online poprzez aplikację MS Teams (link znajduje się na końcu artykułu).
Atmosfera ziemska to skomplikowany układ hydrodynamiczny oddziałujący w bardzo szerokim spektrum skal przestrzennych (od mikrometrów do skali globalnej) oraz czasowych (od sekund do lat). Jego funkcjonowanie opisują układy równań różniczkowych cząstkowych, dla których nie istnieją dokładne rozwiązania analityczne. W prognozowaniu stanu atmosfery wykorzystuje się zatem rozwiązania przybliżone, oparte na zaawansowanych metodach matematycznych i numerycznych. Powstające w ten sposób numeryczne modele pogody symulują czasoprzestrzenną ewolucję stanu atmosfery, co w istocie wymaga rozwiązania skomplikowanego układu równań różniczkowych w skończonym (umożliwiającym na zastosowanie wyników) czasie. Ponieważ działania te są wykonywane zwykle na ogromnej ilości danych, stosuje się do tego celu wydajne systemy obliczeniowe do przetwarzania równoległego o architekturze wielordzeniowych klastrów lub akceleratorów typu GPU.
Nowoczesna meteorologia to w istocie głownie wyniki symulacji komputerowych odtwarzających skomplikowane procesy zachodzące w oceanach, atmosferze ziemskiej, glebie jak i wymianę informacji pomiędzy nimi. Obecnie nie ma numerycznego modelu pogody, który opisywałby jednocześnie wszystkie te procesy z dużą dokładnością. Powstają rozwiązania zarówno globalne, jak i lokalne/regionalne w skali mezo i synoptycznej, realizujące różne zadania w zakresie prognozowania ultrakrótkoterminowego (nowcasting), średnio i długoterminowego, sezonowego czy też prognoz klimatycznych.
 
W Centrum Modelowania Meteorologicznego (CMM) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozwijane są głównie modele i metody prognozowania z wykorzystaniem regionalnych numerycznych modeli pogody, o których będzie mowa w tej prezentacji. Istotnym element w pracach wykonywanych w CMM są również implementacje numerycznych modeli pogody w różnych sektorach gospodarki i życia społecznego np. prognozowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, zagrożenia pożarowego, hydrologii, monitorowania zjawisk ekstremalnych, przypływów w obszarach zurbanizowanych i wielu innych. Prowadzone są także badania podstawowe nad rozwojem parametryzacji procesów fizycznych w atmosferze. W prezentacji zostaną przybliżone wybrane zagadnienia opisujące autorskie opracowania rozwijane na bieżąco w CMM.
 
 
Link do seminarium:
16 wyświetleń