Diament domieszkowany borem jako materiał elektrodowy czujników elektrochemicznych –  wyzwania i możliwości | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Data dodania: 2021-11-10

Diament domieszkowany borem jako materiał elektrodowy czujników elektrochemicznych –  wyzwania i możliwości

JR
25 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 za pośrednictwem MS Teams zapraszamy do wysłuchania pierwszego seminarium Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, które przygotował i wygłosi dr hab. inż. Jacek Ryl z Zakładu Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów  

Diament domieszkowany borem (BDD) jest fascynującym, lecz złożonym materiałem. Cienkie warstwy BDD cechuje potencjał aplikacyjny jako materiał elektrodowy biosensorów, elektrolizerów czy magazynów energii. Unikalne właściwości tego materiału zależą w szczególności od warunków syntezy, osadzania z fazy gazowej. Zrozumienie roli czynników, które w niejednoznaczny sposób współdecydują o właściwościach BDD, stanowi istotne wyzwanie. Należą do nich m.in. stosunek węgla o hybrydyzacji sp2/sp3, tekstura i rozmiar krystalitów, gęstość domieszkowania, powierzchniowe grupy funkcyjne i inne.

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwe obszary zastosowania elektrod BDD do konstrukcji czujników elektrochemicznych związków makromolekularnych i efektywne metody detekcji.

Omówione zostaną typy funkcjonalizacji pozwalające na poprawę kinetyki wymiany ładunku, formy modyfikacji architektury BDD oraz rola niejednorodności elektrycznych.

201 wyświetleń