Projekty Międzynarodowe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Projekty Międzynarodowe

Kierownik Okres realizacji OD Okres realizacji DO Numer umowy Instytucja finansująca
Grzegorz
Graff
2019-07-26 2022-07-25 UMO-2018/30/Q/ST1/00228 Narodowe Centrum Nauki, Polska
Nazwa programu: Polsko-chińskie projekty badawcze SHENG 1
Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań
Julien
Guthmuller
2018-11-01 2022-10-31
813920-LOGIC LAB-H2020-MSCA-ITN-2018
Narodowe Centrum Nauki, Polska
Nazwa programu: HORYZONT2020
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Maria
Gazda
2018-10-01 2022-09-30
UMO-2017/27/L/ST5/03185
Narodowe Centrum Nauki, Polska
Nazwa programu: DAINA
Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo
Joanna
Janczewska
2018-01-03 2021-01-02
UMO-2016/23/G/ST1/04081
Narodowe Centrum Nauki, Polska
Nazwa programu: Beethoven2b
Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich
Aleksandra
Mielewczyk-Gryń
2017-08-01 2020-07-31 UMO-2016/22/Z/ST5/00691 Narodowe Centrum Nauki, Polska
Nazwa programu: ERA-NET
Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie