Projekty Krajowe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Projekty Krajowe

Kierownik Okres realizacji OD Okres realizacji DO Numer umowy Instytucja finansująca
Tomasz
Klimczuk
2019-04-12 2022-10-11 UMO-2018/30/N/ST5/00773 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu: HARMONIA
Nowe materiały wykazujące elektroniczne i magnetyczne korelacje
Zuzanna
Sobczak
2019-03-06 2021-03-05 UMO-2018/29/N/ST5/01286 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu: PRELUDIUM
Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9
Tymon
Kilich
2019-02-13 2022-02-12 UMO-2018/29/N/ST4/02034 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu: PRELUDIUM
Implementacja i zastosowanie metody Hylleraasa-CI w dokładnych obliczeniach atomów i molekuł dwuatomowych
Damian
Głowienka
2019-01-28 2021-01-27 UMO-2018/30/N/ST7/02326 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu: PRELUDIUM
Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych
Michał
Winiarski
2019-01-05 2020-01-04 DEC-2018/02/X/ST5/02144 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu:
Synteza i badania właściwości fizycznych syntetycznych analogów wybranych minerałów zawierających miedź
Leszek Litzbarski 2018-09-19 2021-09-18 0142/DIA/2018/47 MNiSW
Nazwa programu: DIAMENTOWY GRANT
Nowe związki w układzie R2TGe3 (R-ziemia rzadka, T-metal przejściowy)
Tomasz Klimczuk 2018-07-19 2021-07-18 UMO-2017/27/B/ST5/03044 Narodowe Centrum Nauki
Nazwa programu: OPUS
Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych