Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, laureatką drugiej edycji konkursu URANIUM | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-30

Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, laureatką drugiej edycji konkursu URANIUM

uranium IDUB grafika
Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, jest autorką i kierownikiem projektu promującego Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Projekt „W podróż z matematyką i fizyką” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS realizowanego z programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Wniosek po ocenie merytorycznej Komisji Oceniającej uzyskał drugie miejsce zdobywając 97,7 na 100 możliwych punktów.
 
Celem projektu „W podróż z matematyką i fizyką” jest zachęcenie zdolnych i ambitnych uczniów szkoły średniej do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale FTiMS, a także na kierunkach związanych z szeroko rozumianymi naukami stosowanymi, w szczególności w obszarze badań Centrum BioTechMed. Pokazując już na etapie edukacji licealnej zastosowania obu nauk – matematyki i fizyki, w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza w biologii i medycynie, można wzbudzić wśród uczniów potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych i zachęcić do wyboru studiów politechnicznych.

Gratulujemy!
 
150 wyświetleń