Rekrutacja na studia I i II stopnia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-07

Rekrutacja na studia I i II stopnia

rekrutacja grafika
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia na kierunku matematyka!  

Z uwagi na dużą atrakcyjność kierunku, poczynając już od pierwszego stopnia (od IV semestru), Instytut Matematyki Stosowanej prowadzi i koordynuje kształcenie na kierunku matematyka aż na czterech specjalnościach:

Analityk danych
Matematyka Stosowana

Matematyka Finansowa
Geometria i Grafika Komputerowa.

W przeciwieństwie do uniwersyteckich programów matematycznych my zwracamy uwagę na zastosowania w przemyśle, finansach i współczesnych technologiach. Jest to szczególnie ważne w dobie zachodzących procesów integracyjnych w Europie. Absolwenci kończący nasz kierunek będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy na rynku, nie tylko polskim, ale i europejskim.

Gruntowne przygotowanie matematyczne absolwenta naszego wydziału pozwoli mu na stosunkowo łatwe zdobywanie umiejętności w nowo powstających dziedzinach techniki i dostosowanie się do szybko zmieniających się trendów na wschodzących rynkach pracy. Głównym narzędziem pracy naszego absolwenta będzie komputer. Dlatego w trakcie studiów bardzo duży nacisk kładzie się na metody komputerowe, zarówno w zakresie standardowego oprogramowania, jak i komputerowo wspomaganego modelowania matematycznego.

Swoim poziomem oferowane przez nasz wydział kursy nie odbiegają od standardów matematyki uniwersyteckiej i dlatego kandydaci muszą się cechować „otwartą głową”, ogólnie pojętą inteligencją i zamiłowaniem do myślenia dedukcyjnego.

Oprócz wszystkich podstawowych kursów matematycznych dochodzą jeszcze inne interesujące wykłady obieralne z zakresu techniki, fizyki, finansów i biologii. Władze wydziału przywiązują wagę do wysokiego poziomu prowadzonych zajęć i efektów kształcenia. Ich standard jest taki sam, jak na renomowanych uczelniach europejskich.

Po ukończeniu studiów I stopnia oferujemy naszemu absolwentowi kontynuację na studiach magisterskich II stopnia. Będą one rozszerzeniem specjalności ze studiów I stopnia i jednocześnie poszerzą wiedzę matematyczną tak, aby zostały spełnione standardy nauczania w zakresu stopnia magistra matematyki.

Przydatne informacje dla kandydata:

Informacje dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia

Więcej informacji o studiach na kierunku matematyka I st.

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia

Informacje dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia

Więcej informacji o studiach na kierunku matematyka II st.

75 wyświetleń