Szymon Królak otrzymuje nagrodę dla najlepszego studenta PG | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-03

Szymon Królak otrzymuje nagrodę dla najlepszego studenta PG

laureat oraz wręczający nagrodę
Trzeci rok z rzędu nagroda ta trafia w ręce jednego ze studentów WFTiMS i zostaje mu wręczona podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki na Politechnice Gdańskiej.

Mgr inż. Szymon Królak jest absolwentem kierunku Nanotechologia, studiów I i II stopnia. Na studiach I stopnia ukończył specjalność Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne, zaś dyplom studiów II stopnia uzyskał w ramach specjalności Projektowanie nowych materiałów. Rok akademicki 2023/2024 rozpoczął dołączając do grona doktorantów w Szkole Doktorskiej PG, w dyscyplinie Inżynieria materiałowa.

„Inżynieria materiałowa stała się moją pasją od chwili postawienia pierwszych kroków w laboratorium. Moim głównym zainteresowaniem są materiały kwantowe, w szczególności badanie jak chemia oddziaływań międzyatomowych wpływa na występowanie interesujących stanów podstawowych, jak np. magnetyzm czy nadprzewodnictwo.” mówi laureat nagrody.

Lista jego osiągnięć naukowych jest imponująca. Od drugiego roku studiów brał udział w różnych projektach naukowych:

 • Wykonawca-stypendysta w projekcie pt. „New Heusler-type compounds based on alkaline earth metals” (OPUS 14)
 • Wykonawca-stypendysta w projekcie pt. “Magnetic properties of selected transition metal solid-state compounds” (SONATA 15)
 • Wykonawca w projekcie pt. „New avenues to superconducting materials” (HARMONIA 8)
 • Wykonawca i autor projektu pt. “Wpływ domieszkowania chemicznego na stan nadprzewodzący w trójskładnikowym związku LaRu2P2”, projekt Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza IDUB RADIUM
 • Wykonawca w projekcie pt. “Synteza i badania wybranych silnie oddziałujących systemów elektronowych”, projekt IDUB TECHNETIUM

Jest współautorem dwóch artykułów naukowych:

 • Pierwszy autor artykułu pt. “Ferromagnetism in Pr-rich binary Pr7Ru3 intermetallic compound”, który stanowi opis projektu prowadzonego wraz z naukowcami z Rutgers University (prof. Weiwei Xie, obecnie Michigan State University) i Princeton University (prof. Robert J. Cava)
 • Drugi autor artykułu pt. “Superconductivity of Ta-Hf and Ta-Zr alloys: Potential alloys for use in superconducting devices”, który stanowi opis projektu prowadzonego wraz z prof. Robertem J. Cavą z Princeton University

„Uważam ich publikację za swoje największe osiągnięcie, bo to dzięki nim mogę zaprezentować wyniki wspólnie przeprowadzonych badań na arenie międzynarodowej.” mówi p. Królak.

Ponieważ praca naukowa jest jego pasją, dużą część czasu wolnego przeznacza na dokształcanie się, zdobywając wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej oraz fizyki i chemii ciała stałego. Jest to zarówno wiedza ogólna, jak i bardzo specjalistyczna (np. obsługa oprogramowania do analizy danych dyfrakcyjnych, analizy danych spektroskopii mionów).

 • Prezentacje plakatów naukowych na międzynarodowych (SCTE 2021, PCCG 2022, SCES 2023) i ogólnopolskich (XX KKN 2022, 48 ZFP) konferencjach naukowych
 • Udział w praktykach w IFJ PAN w Krakowie, IF Pan w Warszawie oraz INTiBS PAN we Wrocławiu
 • Udział w międzynarodowych (European School on Magnetism 2022, Fullprof School 2022, HoW Exciting 2023) i ogólnopolskich (Niskie Łąki 2022) szkołach naukowych
 • Udział w badaniach spektroskopii mionów w Paul Scherrer Institute (Villigen, Szwajcaria)

Wykraczając poza ramy stricte naukowe, organizował międzynarodową konferencję naukową Polish Conference on Crystal Growth 2022 oraz pomagał w organizacji 48 Zjazdu Fizyków Polskich, co pozwoliło mu rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie, interpersonalne oraz poznać światowej klasy naukowców. Także dydaktyka jest dla niego bardzo ważną częścią kariery naukowej, dlatego z przyjemnością bierze udział w programie IDUB URANIUM, w ramach którego wraz z prof. Tomaszem Klimczukiem zapoznają uczniów szkół średnich spoza Trójmiasta z procesem syntezy oraz charakteryzacji właściwości fizycznych materiałów funkcjonalnych. Swoją pasję do dydaktyki rozwija również pełniąc funkcję tutora, w ramach której pomaga w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych oraz wprowadza nowych studentów w tajniki pracy w laboratorium materiałowym.

Od 4 lat mentorem p. Królaka jest, wspomniany już, prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk. Był on promotorem jego pracy inżynierskiej oraz magisterskiej, a obecnie kontynuuje bycie jego promotorem na etapie doktoratu. Profesor jest autorem korespondencyjnym obu publikacji wymienionych powyżej, oraz kierownikiem grantów NCN i niektórych IDUB, w których pracował p. Królak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

320 wyświetleń