Krzysztof Kucharczyk | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Krzysztof Kucharczyk

Ukończył Fizykę Techniczna w 1984 roku. Pracę magisterską z zakresu replikacji bakteriofaga lambda przygotował pod kierunkiem Prof. Karola Taylora z Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorska z zakresu wpływu szoku termicznego na błony bakterii Escherichia coli obronił w Uniwersytecie Gdańskim w 1992 roku pod kierunkiem prof. Aliny Taylor.

Krzysztof Kucharczyk Krzysztof Kucharczyk

W tym samym roku złożył rodziną firmę „Techniki Elektroforetyczne” w którą kieruje do dziś. Firma zajmuje się opracowywaniem, produkcja i sprzedażą produktów przeznaczonych do analizy kwasów nukleinowych i białek w kraju i EU. Pierwszy patent przyznany firmie przez Amerykański Urząd Patentowy obejmował wynalazek zwiększenia zróżnicowania przestrzennych wariantów konformacyjnych kawasów nukleinowych dzięki skokowym zmianom temperatury w czasie elektroforezy natywnej. Zarówno autor tego wynalazku jak i USPTO nie określili mechanizmu tego zjawiska, ale patent został przyznany, a dzięki jego zastosowaniu wykryto miedzy innymi: lekooporne, mniejszościowe warianty genetyczne w guzach litych oraz po raz pierwszy w skali świata, stwierdzono jednoczesne występowanie dwóch różnych wariantów wirusa grypy u człowieka. We współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowymi firma brała udział w opracowaniu najdokładniejszego (w momencie publikacji) testu do szacowania wieku człowieka na podstawie próbki krwi, rekombinowanych szczepionek wirusowych oraz przeciwwirusowych szczepionek DNA dla drobiu. Firma bierze także udział w projektach z zakresu odkrywania nowych leków dla potrzeb terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworowych. Wracając do korzeni (FT) firma uczestniczy w projekcie którego celem jest budowa zautomatyzowanego spektrometru jonowego substancji lotnych.

Krzysztof ma dwójkę dzieci: syna i córkę. Wiosną lubi ruszyć na narty a latem (jeżeli się uda dotrzeć do Górek Zachodnich) to „cumy rzuć”!