Anna Matuszyńska | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Anna Matuszyńska

Anna Matuszyńska (Weintrit) ukończyła studia magisterskie na kierunku Biomatematyka w 2011 roku broniąc pracę pod opieką Prof. Wojciecha Bartoszka. Swoje studenckie lata na Politechnice dzieliła między rozwojem naukowym (w latach 2008-2009 studiowała w ramach indywidualnego programu nauczania również na EiA), a aktywną działalnością studencką (m.in. pelniła funkcję przewodniczącej Wydziałowej Rady Studentów, reprezentowała studentów w Senacie PG oraz była członkinią Wydziałowej Komisji Naukowej).

Anna Matuszynska Anna Matuszynska

fot.1: Anna Matuszyńska przed Senatem PG w czasach studenckich, archiwum prywatne
fot.2: Anna Matuszyńska po obronie rozprawy doktorskiej, archiwum prywatne

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w branży finansowej tworząc modele rozliczeniowe kosztów operacyjnych dla jednego z liderów w branży windykacyjnej w Polsce. W 2012 roku zdecydowała się na powrót na studia pogłębiając swoje zainteresowania bio-medyczne. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem drugi kierunek studiów na wydziale medycznym na Uniwersytecie w Aberdeen (Szkocja). W tym samym roku została zrekrutowana do międzydyscyplinarnego projektu badawczego AccliPhot finansowanego przez Komisję Europejską, w ramach którego rozpoczęła również studia doktoranckie pod okiem Prof. Dr. Olivera Ebenhöh. Celem projektu było zbadanie mechanizmów przystosowania się roślin do niekorzystnych warunków świetlnych w celu stworzenia realistycznych modeli fotosyntezy. Eksperymentalną część badań, przeprowadziła na Uniwersytecie Genewskim (Szwajcaria) , CEA Grenoble (Francja) oraz Narodowym Instytucie Biologii w Okazaki (Japonia). W 2016 roku obroniła swoją pracę doktorską pt. „Modele matematyczne aklimacji świetlnej u roślin i zielonych alg”.

Od 2014 roku związana z Heinrich Heine University Düsseldorf (Niemcy) gdzie w chwili obecnej jest liderką projektu naukowego iPHACTORY finansowanego przez DFG, w którym zajmuje się przepływem metabolicznym w specjalistycznych komórkach roślinnych. Dr. Matuszyńska zajmuje również pozycję Contributing Investigator w międzyuczelnianym Klastrze Doskonałości w dziedzinie Nauk o Roślinach CEPLAS. W swoich badaniach wykorzystuje głównie metody obliczeniowe oparte o równania różniczkowe oraz techniki fluksomiczne, tworząc modele sieci metabolicznych w skali genomu. Jest zwolenniczką Open Science i komunikatorką naukową, kilkukrotnie nagradzaną za swoje wystąpienia naukowe.

W Düsseldorfie mieszka z mężem i dwójką synów.