Aneta Stodólna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aneta Stodólna

Aneta Stodólna (Smółkowska) urodziła się 20 marca 1984 roku w Ostródzie.

Aneta Stodólna Aneta Stodólna

fot.1: Aneta Stodólna, archimum prywatne
fot.2: Obraz chmury elektronowej atomu wodoru uzyskany za pomocą mikroskopu fotojonizacyjnego.
Reprodukcja zdjęcia z publikacji Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States w Physical Review Letters (http://ds.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.213001) za zgodą American Physical Society.

W latach 2003-2008 studiowała Fizykę Techniczną na Politechnice Gdańskiej. Pół roku studiów odbyła na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pogłębiając wiedzę z zakresu fizyki jądrowej. Po uzyskaniu stopnia naukowego magistra, w czerwcu 2008 roku, podjęła pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej i Radiacyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii.

We współpracy z centrum badawczym ISOLDE  (Isotope Separator OnLine DEvice) w CERN studiowała / analizowała strukturę egzotycznych atomów, używając metod z zakresu spektroskopii laserowej. 

W marcu 2009 roku rozpoczęła prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w Instytucie Fizyki Atomowej i Molekularnej – AMOLF w Amsterdamie (Holandia), w grupie badawczej Fizyki Skrajnego Ultrafioletu. Badania, które prowadziła nad laserową spektroskopią fotojonizacyjną atomów wodoru i helu, pozwoliły bezpośrednio zaobserwować funkcje falowe elektronów w tych atomach.  W konsekwencji można było pokazać, że budowa atomu jest zgodna z teoretycznymi przewidywaniami mechaniki kwantowej.

Artykuł, którego jest autorką, Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States, ukazał się w Physics Review Letters i nie pozostał bez echa w światowych mediach, a zawarte w nim tezy uznane zostały w 2013 r. za jedne z czołowych osiągnięć z zakresu fizyki w konkursie Physics World Top 10 Breakthroughs.

W lipcu 2014 r., na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen w Holandii, absolwentka WFTiMS obroniła rozprawę doktorską na temat mikroskopii fotojonizacyjnej. W tym samym roku rozpoczęła staż podoktorski w Centrum Zaawansowanych Badań Nanolitografii (ARCNL) w Amsterdamie. Opracowała w tym czasie nowatorski system laserowy z precyzyjnym systemem kontroli impulsów podczerwieni służących do generowania plazmy z kropel cyny. Badania te prowadzone były w ramach projektu badawczego realizowanego wspólnie z Duńską firmą ASML –  światowym liderem w zakresie litografii EUV.

Od 2018 roku dr Stodólna pracuje jako fizyk plazmowy w TNO – Holenderskiej Organizacji Badań Stosowanych. Kontynuuje badania nad plazmą, zarówno indukowaną nadfioletem, jak i pochodzącą z innych źródeł.