Nabór wniosków w studenckim programie stypendialnym Actinium Supporting Most Talented Candidates | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-08

Nabór wniosków w studenckim programie stypendialnym Actinium Supporting Most Talented Candidates

Actinium Supporting Most Talented Candidates – logotyp
Program Actinium Supporting Most Talended Candidates oferuje stypendia dla szczególnie uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, studentów studiów stacjonarnych II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów od semestru letniego r.a. 2023/2024.

Stypendium w programie Actinium Supporting Most Talented Candidates wynosi 1 000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024.

Nabór wniosków trwa do 3 kwietnia 2024 roku.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez moduł Granty dostępny na portalu MojaPG.

Wszystkie osiągnięcia we wniosku muszą być udokumentowane. W przypadku studentów, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej nie ma konieczności dokumentowania oceny z pracy dyplomowej, oceny z egzaminu dyplomowego oraz średniej ważonej ocen. Wśród osiągnięć nie należy wymieniać obowiązkowych praktyk studenckich, które zostały odbyte zgodnie z programem studiów.

Dodatkowe informacje.

30 wyświetleń