Konkurs na najlepszą pracę magisterską i inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-07

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych

NOT - logotyp
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłasza czwartą edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe: Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonywanych w roku akademickim kończącym się 30 września 2023 roku.

W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie pieniężnej nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczące zarówno nowej realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych.

Wniosek o nagrodę winien zawierać:

  1. egzemplarz pracy dyplomowej odpowiednio inżynierskiej lub magisterskiej w wersjach papierowej i elektronicznej,
  2. opinię promotora pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie,
  3. opinię recenzenta pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą na etapy konkretnych procesów produkcyjnych, w których wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie,
  4. ewentualne opinie z zakładu pracy zainteresowanego wynikami,
  5. ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub odpowiednio magisterskiego.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2022/23 należy składać do dnia 30 listopada 2023 roku w biurze Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 101. Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu podczas posiedzenia Rady Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Regulamin oraz wniosek o nagrodę znajduje się na stronie https://gdansk.enot.pl/.

522_2023_GSB (pdf, 217.81kB)
73 wyświetleń