Zakład Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych

Zakłady Naukowe

Zespół prowadzi badania nowych materiałów wykazujących silne korelacje elektronowe.

Prowadzimy syntezę i badania strukturalne materiałów międzymetalicznych, a także tlenkowych. Próbki otrzymujemy w postaci polikrystalicznej i w formie kryształów. Przedmiotem naszych zainteresowań są nadprzewodniki, materiały wykazujące blisko- i daleko-zasięgowe uporządkowanie magnetyczne, materiały w których występują fale gęstości ładunku, a także takie, które można uznać za kwantowe ciecze spinowe. Współpracujemy blisko z teoretykami, krystalografami, chemikami ciała stałego, którzy pomagają nam zidentyfikować powstałe fazy i powiązać strukturę krystaliczną i obserwowane właściwości fizycznymi.